เทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้งห้า อู่ลู่เสิน

     อู่ลู่เสิน เทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้งห้า ประกอบไปด้วย เทพไฉเสิน เทพเจาเป่าเทียน เทพน่าเจินเทียน เทวทูตเจาไฉสื่อเจ่อ และขุนนางสวรรค์ลี่ซื่อเซียน เป็นเทพเจ้าที่ผู้คนนิยมกราบไหว้บูชา เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล และดวงชะตาบารมี    เทพเจ้าอู่ลู่เสิน มักปรากฏอยู่ในศาลเจ้าจีน โดยชาวจีนจะถือว่าวันที่ 5 ของเดือนแรก ในปฏิทินปีใหม่จีน เป็นวันเกิดของเทพเจ้าทั้งห้า และจะมีพิธีกราบไหว้บูชา เพื่อขอโชคขอลาภจากเทพเจ้า    สำหรับประเทศไทย สามารถไปสักการะบูชาเทพเจ้าอู่ลู่เสินได้ตามวัดจีนในไทย เช่น วัดกัมโล่วยี่ หรือวัดทิพยวารีวิหาร หรือสามารถหารูปปั้นมาตั้งไว้ที่บ้านได้เช่นกัน … Read More